Stanislav Vašina: Čtenářský deníček

Franz - Theo Gottwald, Christian Rätsch: Šamanské vědy

Franz - Theo Gottwald, Christian Rätsch: Šamanské vědy - obrázek

Franz - Theo Gottwald, Christian Rätsch: Šamanské vědy - obrázek

Volvox globator, 1999, překlad Eva Bubeníková
V několika málo společenstvích ještě dnes sedí kolem šamanů lidé hledající radu. Stejně tak se v industriální společnosti shromažďují na budoucnost myslící jedinci kolem vědců, aby se dozvěděli, jak to je se znalostmi, které by umožnily stav, kdy vztahy lidí a světa budou přiměřené.
Šamani i vědci mají společnou tu vlastnost, že překládají ideje do kódů směřujících k činu, činnostem. Převádějí impulzy ducha do skutečnosti. Podstupují dlouhou přípravu, aby svůj úkol mohli splnit bez špatného svědomí. Existuje mezi nimi ale jeden jemný rozdíl. Jádrem šamanského vědění je totiž vždy sebepoznání. Šamanské vědění je založeno na samopoznávací, samozměnitelné praxi slyšení a náhledu, sebetransformaci, kterou se šaman promění ve společně vědoucího.

Šaman má, na rozdíl od dnešního vědce, jiné vědomí o sobě samém. Naslouchá dlouho hlasu světa ve svém nitru, a výsledkem této nikdy nekončící práce je nový vztah mezi individuální existencí a celým středem světa.

Arne Naess říká přibližně toto: "Tradičně se vyvíjí kruh Já ve třech fázích - od ega přes sociální Já k metafyzickému Já. To je koncept vývoje dalekosáhle zanedbané přírody - našeho domova, našeho bezprostředního okolí, kam patříme jako děti, a naší identifikace s živoucím lidským bytím." Zavádí proto zkusmo koncept ekologického Já. Tyto vztahy, vyjádřené ekologickým Já, nejsou jen vztahy s lidmi a lidskou společností, ale s větší společností všeho živoucího bytí. Seberealizace může být zpomalena, když je bržděna seberealizace druhých, těch s nimiž se identifikujeme.
Šamanské hluboce ekologické metody získávání vědění mají vždy charakter instrospekce a koncentrace.

"Když se mladík promění při bakchanáliích v boha a ztotožní se s ním, tak se poznáním světa změní a ztotožní se s ním. Nemůže pochopit jeho tajemství smysly, vyptávat se rozumem, může se ho zbavit pouze změnou. Plně se přemění činností své existence, skrytou činností světa: žije životem tohoto světa, vykonává jeho činnosti, působí na jeho dílo, a tak ho poznává," napsal Martin Buber. Tento přístup ke světu a "sebevzdělání" vytváří vědění v jednání prostřednictvím přeměny a je ukazatelem směru pro šamanskou nebo hlubinně ekologickou inspiraci vědeckých prací zítřka.

Zkušenost se přijímá jako základ všeho vědění a systematické zařazování zkušeností se považuje za výzkumnou strategii. Věda, tak zvaný "korektiv ekologického porušení" (Ivan Illich) představuje léčebný prostředek proti následkům lidských zásahů v současném světě, které vznikly z největší části oddělením vědomí od vnitřní duše. Může je, ty do nebe volající prohřešky moderního člověka, překonat pouze sounáležitostí vědomí s vnitřními vztahy duše, o to vždy šlo šamanům, a mělo by jít i současným a budoucím vědcům, kteří rozhodují o osudu všech lidí.

--------------

Beta vlny (13 - 30 Hz)
Tyto vlny převládají v normálním bdělém stavu vědomí. Při vyšších frekvencích nastávají stresové stavy nebo stavy napětí. Zde probíhá logicko-analytické myšlení, často se projevují neklidem, stresem, zlostí nebo strachem. Pozornost je vedena vně a směřuje k problémům spojeným s okolím.

Alfa vlny (8 - 13 Hz)
Převládají v uvolněných a současně bdělých stavech. Klid a mír bez pocitu ospalosti nebo únavy jsou charakteristické pocity pod vlivem alfa frekvencí. Zde vznikají představy, kreativní řešení problémů a idejí. Mozek pracuje harmonicky a bez vysokých ztrát vzniklých třením.

Theta vlny (4 - 8 Hz)
Tyto mozkové vlny charakterizují stav hlubokého uvolnění, meditace, určité fáze spánku. Při theta frekvencích lze nacházet v bdělém stavu vědomí neobvyklá řešení problémů, mohou nastat hluboké náhledy, rozvoj intuice a vize.

Delta vlny (0 - 4 Hz)
Delta frekvence se vyskytuje hlavně v hlubokém spánku nebo stavu hlubokého uvolnění. Tyto mozkové frekvence doprovázejí procesy obsahující tělesnou regeneraci.
09.12.2011 01:41:26
stanislav vasina
TOPlist
stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one