Stanislav Vašina: Čtenářský deníček

Christian Rätsch: Kameny šamanů

Christian Rätsch: Kameny šamanů - obrázek

Christian Rätsch: Kameny šamanů - obrázek

Křišťály, fosílie a krajiny vědomí
Volvox globator, 1999, překlad Robert Procházka
Protože mystický obraz světa je u šamanů Desanů zprostředkován a vymezen horským křišťálem, označují je desanští Indiáni souslovím "lidé křišťálu".

Universum si šamani představují jako obrovskou dělohu ve formě šestihranného křišťálu. V této vesmírné děloze spočívá její mužský protipól - abstraktní kosmický mozek vyplněný energiemi. Energie pohánějí dělohu a oplodňují ji. Z jejich spojení vzniká materie, hmotný svět. Vytvoření materie je výsledkem času, neměřitelného času, který se projevuje v otci Slunci. První částečka materie, která byla vytvořena popsaným způsobem, byla nepatrná částice lidského mozku, nesoucí rovněž podobu horského křišťálu. Zmíněný abstraktní mužský mozek byl vyživován energiemi vesmírné dělohy, energiemi, které přijaly formu idejí, hodnot, myšlenek a konceptů. Mozek neustále rost, až vytvořil jednu jedinou, levou hemisféru. Prostor na pravé straně však zůstal nevyplněn.

Abstraktní myšlenky v mužské polovině byly nevědomé a neuměly se ještě vyjadřovat; postupně začaly pronikat do prázdného prostoru, vyplnily jej a vytvořily tak pravou mozkovou část. Pravá, ženská hemisféra pak dala základ praktickým dovednostem. Tím přišla na svět polarita mezi mužským a ženským. Mužský princip byl abstraktní, dobrodružný a bojovný; ženský byl spjat se zemí, vyznačoval se praktičností a opatrovnictvím. Evolucí pravé hemisféry se zrodily oba základní principy života. Zaprvé zákon exogamie, podle nějž měli muži za své manželky pojímat ženy z jiných kmenů, a za druhé, ženy se staly prostředníky mezi lidmi a halucinovaným, tj. vizionářským, běžně neviditelným světem.

Onen svět vizí leží uvnitř, respektive za Mléčnou dráhou. Mléčná dráha je řekou abstraktních myšlenek, mystických obrazců, subtilních energií a zářivých hvězd. Mléčná dráha protéká mezi oběma polovinami vesmírného mozku a kolem ní se otáčejí Slunce a Měsíc. Možná je i její stylizace do podoby vesmírného Duhového hada, jenž spojuje nebe a zemi. Můžeme ji vnímat jako řeku nemoci a jedu; jako řeku sesílající divokou zvěř. Od Slunce pochází veškerá energie, v přímých paprscích protéká podél hexagonálního prostoru a k Slunci se opět vrací.

Šamanským modelem univerza je horský křišťál. Jeho vrchol představuje Slunce. Od něj je vedeno světlo přes všechny hrany a plochy a celý křišťál tak naplňuje životem. Šaman využívá křišťál k pochopení vnitřních souvislostí vesmíru a k ponoření se do světa vizí Mléčné dráhy. Zde nachází vědění a poznání. Odtud také čerpá svou léčivou sílu, kterou pak přináší svým bratrům a sestrám jako dar vesmíru.

Jakmile šaman požil posvátný nápoj ayahusca nebo halucinogenní šňupací prášek, vnímá sám sebe v jiné dimenzi. Zde se nachází uvnitř horského křišťálu a je schopen nahlédnout do všech skrytých míst deštného pralesa. Každá plocha křišťálu, v níž šaman právě pobývá, se pro něj stává zřítelnicí zjevující mu neviditelný svět, skrytý právě za křišťálovými plochami.

-------------------------

Japonsko převzalo taoistický kult kamene z Číny v 6. století. Obohatilo jej šamansko-šintoistickým uctíváním přírody, sloučilo se zen-buddhismem a zušlechtilo do umění vnímání. Japonské suiseki jsou především meditační předměty, které ve své mikrokosmické podobě nesou esenci makrokosmických jevů, jako například hor, ostrovů, útesů, vodopádů, pobřeží. Jsou fraktálními obrazy přírody a symboly vnitřní krajiny vědomí. Z toho důvodu musejí být přírodní kameny formované podle chaotických principů přírody, například erozí nebo vodním tokem. Kamenem suiseki se stávají až ve chvíli, kdy jsou uloženy na dřevěný podstavec nebo do misky vyplněné pískem či drobným štěrkem. Každý z kamenů dostává své jméno. Prostřednictvím suiseki vzdává člověk svůj hold přírodě.
23.12.2011 15:12:50
stanislav vasina
TOPlist
stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one