Stanislav Vašina: Čtenářský deníček

Caitlín Matthewsová: Zpívej své duši na cestě domů

Caitlín Matthewsová: Zpívej své duši na cestě domů - obrázek

Caitlín Matthewsová: Zpívej své duši na cestě domů - obrázek

Šamanismus pro současného člověka

Alternativa, 1997, překlad Jana Novotná
Prostor šamanovy práce charakterizují tři dimenze - Duch, síla a extáze. Skutečný šaman má dar se v nich pohybovat a ovládat je. V šamanismu se stáváme nitkami Ducha, používáme mostů síly a extáze jako prostředků k přenášení se z jednoho světa do druhého. Duch je jako jemné, vším pronikající aroma, nepostižitelné našimi tělesnými smysly. Šamanská praxe - každodenní přechod mystickým rozhraním - nám denně připomíná, že Duch je všude. Všední kouzla počasí, ročních období, sladěnosti dějů, vzorů obklopujících náš život v neustále se měnícím, nepřetržitém tanci. Instinktivně víme, že tyto věci se nevyskytují náhodně, ale také cítíme, že nejsou ani definitivně nadiktovány jako pevné a neměnné. Jestliže uznáváme Ducha, uznáváme i existenci neviditelné reality - můžeme ji nazvat "jemnou realitou", která existuje vedle naší hmatatelné existence.

Uznání existence této jiné než exaktně měřitelné reality je nejpodstatnějším úkolem šamanismu současného člověka. K tomuto uznání nevede jednoduchá cesta, protože každé tvrzení, že existuje něco mimo naše tělesné smysly, odporuje racionálnímu založení moderní společnosti. Poutník mezi světy zjistí, že mostem k tomuto kroku je prozatímní akceptování jemné reality, "jako by" existovala.

Jak tedy můžete vy všichni, kdo žijete mimo oblasti tradiční kultury, získat šamanský výcvik? Každá kultura má své kořeny, písně, příběhy a tradiční moudrost, v nichž je zakódováno posvátné dědictví. Nastoupením šamanské cesty vykročíme po stopách našich předků, znovu navážeme spojení s vesmírem, zase budeme mít promyšlený cíl. Každý člověk zdědil po předcích strážce a duchovní učitele připravené ho vést. Jsou to ti, kdo vám pomohou, když se rozhodnete jít šamanskou cestou.

Zkušenost šamanismu vede k pochopení neduality, v níž se rozpory života vytrácejí a jsou nahrazovány celistvostí. Duše, která pobyla v jiných světech, prožívá celkové osvobození a požehnání. Takové pochopení celistvosti se nazývá extází. Extáze se zdá být nebezpečnou, chaotickou, nekontrolovatelnou. Naše společnost nás nabádá k silnému sebeovládání, takže jen velmi málo lidí prožívá extázi jako něco běžného. Šamanský zážitek extáze je účelový, ne zábavný. Šaman putuje kvůli prospěchu ostatních, ne pro své běžné potěšení z cesty. Pro něho je extáze výsledkem účasti na celistvosti kosmické sítě.

Šamani pracují se zvířecími duchy různým způsobem. Každý šaman má své hlavní strážné zvíře, často nazývané mocné zvíře, protože střeží šamanskou sílu a reaguje na jeho vlastní odlišnou povahu nebo energetické vibrace. Strážné zvíře je naším průvodcem mezi světy a společníkem, který nám pomáhá při cestách, podporuje naše hledání. Podobně jako ostatní lidé nebývají ve fyzické realitě sami, ani šamani nejsou při cestách do jiných světů opuštěni. Jestliže šaman nemůže vyzvat na pomoc ani jednoho ducha, nepouští se do žádné šamanské práce. Může pracovat s více duchy, ale do tří světů nikdy nepřichází bez pomocníka.

Několik orfeovských zasvěcenců z jižní Itálie a Řecka bylo ve čtvrtém až druhém století před Kristem pohřbeno s amulety zavěšenými na krku, kde na lístcích zlaté fólie byly napsány přesné instrukce pro cestu smrti. Zde je příklad jedné z nich:

Nalevo od domu Hádes najdeš pramen
a na jeho straně uvidíš bílý cypřiš.
K tomuto prameni se moc nepřibližuj.
Ještě jeden pramen najdeš u jezera Paměti,
z něhož vyvěrá chladná voda a před nímž stojí strážci.
Řekni: "Jsem dítě Země a hvězdného Nebe;
ale můj původ je ze samotného nebe. To víte sami.
Vyschl jsem však žízní a umírám. Dejte mi rychle
chladnou vodu vytékající z jezera Paměti."
02.09.2012 17:27:42
stanislav vasina
TOPlist
stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one