Stanislav Vašina: Čtenářský deníček

Arnold Mindell: Šamanovo tělo

Arnold Mindell: Šamanovo tělo - obrázek

Arnold Mindell: Šamanovo tělo - obrázek

Dobra a Fontána, 1999, překlad Marek Procházka
Domorodí léčitelé mě naučili, že kvalita života závisí především na tělových pocitech, které jsou ve vztahu ke snům i prostředí, tedy na tom, co nazývám snové tělo. Podle kouzelníků a lidí žijících v domorodých podmínkách po celém světě, a také podle mystických tradic, je šamanovo snové tělo zdrojem zdraví, osobnostního růstu, dobrých vztahů a společenského cítění.

Šamanovo tělo (také snové tělo) je název pro neobvyklé zážitky a změněné stavy vědomí, které se pokouší proniknout do tvého běžného vědomí prostřednictvím takových signálů, jakými jsou tělesné příznaky, pohybové impulsy, sny a zprávy z okolního prostředí. Metody k práci se snovým tělem, které uvádím v této práci vychází z vlastních zkušeností, které jsem prožil s americkými domorodými učiteli ve Spojených státech a Kanadě, s keňskými čaroději, s japonskými mistry Zenu, indickými léčiteli, a také s domorodci ze Severního území v Austrálii.

Při každé z těchto příležitostí jsem studoval účinky šamanských zážitků a vytvářel příbuzné metody, které uvádím v této knize a které jsem testoval během minulých pětadvaceti let ve své terapeutické praxi, na klinikách pro extrémní stavy a chronické tělesné příznaky a na mezinárodních konferencích.

Podle šamanských bojovníků jsou zdravotní, vztahové i společenské problémy jen různými aspekty snového těla, čili vrcholných životních zkušeností, které se jinak objevují jen při umírání, v drogovém obluzení a v mystických rituálech. Přístup ke snovému tělu je klíčem k fyzickému zdraví a k získání vhledu do povahy světa. Tato kniha si klade za cíl učinit snové tělo poněkud přístupnějším, aby bylo možné jej používat k přetváření všední skutečnosti v takové prostředí, kde život nabývá hloubku a smysl. Čerpal jsem nejen ze svých zkušeností s domorodými léčiteli, ale také ze svého lékařského pozadí, praxe jungiánského analytika, a především ze své současné práce, orientované na proces a řešeni konfliktů. Cvičení a metody, uvedené v této knize, slučují moderní psychologii a staré šamanské praktiky a byly odzkoušeny na mnoha tisících lidí.

Avšak tato kniha není ani akademickou studií šamanismu, ani vědeckým návrhem nového druhu psychoterapie. Je pojata osobně, doporučuje praktické metody získávání přístupu ke tvému vlastnímu snovému tělu, a také různé způsoby práce s tělesnými problémy a sny. A konečně, zabývá se i důsledky, které taková vnitřní práce a šamanismus může mít pro svět kolem nás.

Šamanismus má pro mě mimořádný význam, protože osvětluje nejen osobní zkušenost, ale také kulturní cestu do budoucna, ke světu, který by mohl být mnohem více podnětný, než ten současný.

Arnold Mindell

http://knihy.doktorka.cz/samanovo-telo/

-----------------------------
 

Cest je mnoho.

Jungova cesta je lákavá pro toho, kdo chce porozumět snům a symbolům. Jeho "individuace" představuje zvědomování nevědomí. Tento proces probíhá zcela spontánně.

Transpersonální cesta je vhodná k uchopení duchovního prožitku. Maslow a transpersonální psychologie spojují osobnostní růst s odpoutáním od silných zážitků, soucitem s ostatními a sebeaktualizací.

V Taoismu závisí rozvíjení snového těla na přizpůsobení se cyklickému prodění jinu a jangu, brát vše jak mrak, ze kterého prší, který se nestará o hranice.

I v buddhistické tradici různé postupy jsou spojeny s rozšiřováním vědomí, s objevováním nezávislého pozorovatele, vytvářením odpoutaného hlediska.

Cesta Zenu představuje prožívání okamžiku způsobem, který vede taky hlavně k odpoutání. Keido Fukušima říká: "Každý den je dobrý" - i ten nejnemožnější osud je při správném přístupu přijatelný.

V kabale je osobnostní růst ve vztahu k magickému stromu, který zakoření, vyroste do nebes a jeho bohatá koruna pak představuje všechny naše schopnosti.

Gestalt terapie zdůrazňuje pojmy tady a teď.

Procesová práce páně Mindella, práce se snovým tělem, je pro případ, kdy se musí pracovat se změněnými stavy vědomí v běžné všední realitě. K tomu je zapotřebí pochopit první a druhý okruh vnímání. Je to snadno k nalezení v šamanské tradici. Mindell druhý okruh nazývá snovým tělem. Procesová práce se nezabývá tím, kdo a co člověk je nebo čím by se mohl stát, ale tím, čeho si všímá. Zrání představuje nejen soustředění se na jevy, keré podporují naši identitu, ale především na popírané a rušivé aspekty života, kterým se obvykle člověku nechce moc věnovat pozornost. Nutkavé a problematické sny, nesnesitelné tělesné potíže, těžké vztahové krize, závislosti, neudržitelné nálady a osud - to vše tě vybízí k probuzení a boji o život. Osud - největší protivník - je nejmocnější spojenec.

Cesta šamana se stane důležitou v okamžiku, kdy člověk hledá podporu pro svůj vstup do změněných stavů vědomí. Ozřejmění si role Lovce, Bojovníka, postavy Spojence, Dvojníka a poměrně víc než neuchopitelnou Stezku srdce. Indiáni jí říkají - rudá stezka. Šaman pracuje s bdělým sněním, s vizemi, sleduje tělové vjemy a uctívá přírodu, nejde tedy jen o osobnostní růst, ale o uvědomování si okolního prostředí a společenského cítění. Podobně jako tibetské a egyptské tradice, pracuje šaman i s posmrtnou zkušeností, tedy s událostmi, které následují po osvobození od osobní identity a osobní historie.

Podle všech tradic šamanismu je základním nástrojem při práci s protichůdnými silami respekt pro nevypočitatelnou povahu síly.

Relaxace, mír a uzdravení jsou jen pouhými mezihrami v procesu poznávání celistvosti.
14.07.2008 18:36:34
stanislav vasina
TOPlist
stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one