Stanislav Vašina: Čtenářský deníček

Jaromír Kozák: Etiopská kniha mrtvých

Jaromír Kozák: Etiopská kniha mrtvých - obrázek

Jaromír Kozák: Etiopská kniha mrtvých - obrázek

Eminent, 2004
Etiopská kniha mrtvých je kolekcí deseti souborů zádušních textů, které nesou svébytnou pečeť etiopské esoteriky včetně tzv. manter a ukazují její inspiraci egyptskými, křesťanskými a koptskými prvky. Součástí výpravné knihy je jedinečná barevná příloha a mapa etiopských svatyň a klášterů. Etiopská kniha mrtvých patří mezi téměř neznámé, přesto velmi vzácné památky světové duchovní kultury. Umožňovala duším zemřelých vstoupit na nebesa a osvobodit se od dalších vtělení. Jednalo se původně o magické obinadlové amulety - úzké pruhy pergamenu či plátna, do kterých se zavinovala těla mrtvých. Žádné z těchto obinadel se však nezachovalo. A tak text, výpisek z Knihy života, sepsaný údajně samotným Ježíšem Kristem, zůstal k dispozici jen v podobě několika kodexů. Prolíná se zde křesťanství s židovstvím i s duchovním odkazem starého Egypta. Českému čtenáři je předložen okomentovaný a obecnými výklady opatřený překlad Etiopské knihy mrtvých, kdy základní spis Pro zavinutí a ospravedlnění doplňují další vzácné texty popisující podrobněji představy Etiopů o posmrtném životě a záhrobí. Jsou to např. Kniha o tajemstvích nebe a země, Vize Panny Marie - Homilie sv. Jana, syna Zebedeova přináší nejucelenější etiopský popis záhrobí. V Etiopské knize mrtvých chybí popisy posmrtných stavů, i když se zde setkáváme s náznaky těchto znalostí. Etiopská kniha mrtvých je především souborem posvátných jmen - manter.   

--------------

Skutečnost, že "Svatá rodina" křesťanství je zjevně odvozena z egyptské božské rodiny Osiris - Éset - Hór, je známa již dlouho. Zajímavé je, že pokud jde o sám akt početí a panenství, i zde vychází biblický příběh z egyptského. Na rozdíl od něj však způsob početí nevysvětluje. V egyptské legendě o Osiridovi, Éset a Setovi - zlém bratru Osirida, jenž jej zabil a později, když Éset nalezla jeho mrtvé tělo, jej rozsekal na kusy, se dovídáme, že poté, co Éset shromáždila všechny části těla svého manžela, jí chyběl jeho pohlavní úd, který pozřela ryba. Právě ten však potřebovala, aby počala Osiridova syna, který by pomstil otce. Úd tedy vytvořila z vosku a svou magickou silou jej oživila. Nato počala. Na vysvětlení budiž ještě dodáno, že pojem panna, který hrál roli na Předním východě, byl zcela neznám v Egyptě, kde se rozlišovaly ženy jen na ty, které již rodily, a které nikoliv. Proto v egyptských textech nenacházíme žádné úvahy ani zmínky o panenství Éset. 
10.07.2011 18:15:35
stanislav vasina
TOPlist
stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one