Stanislav Vašina: Čtenářský deníček

Petr Procházka: Tanec slunce

978-80-7281-207-3_tanec-slunce-krvavy-ritual-sily-a-posvatne-bolesti_large.jpg
Krvavý rituál síly a posvátné bolesti

Eminent, 2006
Luther Stojící Medvěd, Lakotové: Dýmka byla hmatatelný, viditelný článek, který spojoval člověka s Wakan Tankou, a každý obláček kouře stoupající k Němu spolehlivě dospěl. Dýmka byla stvrzením víry, posvěcením obřadu a požehnáním všem tvorům. Symbolizovala všechny významy slov jako morální povinnost, etika, i náboženské a duchovní pojmy. Vyjadřovala bratrství, mír a dokonalost Wakan Tanky a pro Lakoty znamenala totéž co pro bílého muže Bible, církev, stát a vlajka dohromady. Bez dýmky nebyl žádný oltář úplný a žádný obřad účinný. Kouřila se při radách, při všech náboženských tanečních obřadech, při zasvěcování života práci a službě ostatním, kouřil ji zvěd, aby se jeho slova spojila s pravdou, kouřili ji jako pozdrav a výraz úcty vycházejícímu slunci, dýmku kouřil muž, který truchlil pro smrt milované osoby, aby zmírnila jeho hoře a přinesla mu mír a útěchu. Dýmka byla pro indiány jako modlitba, anděl Páně, a kdekoli stoupal její dým, muži, ženy i děti si uvědomovali posvátnou přítomnost Velkého Svatého, Velkého Tajemství.

Luther Stojící Medvěd, Lakotové: Ve světě nebylo nic takového jako prázdnota. Dokonce na nebi nebyla nezaplněná místa. Všude se projevoval život, viditelný i neviditelný, a každý předmět – dokonce samotné kameny – vlastnil něco, co by bylo dobré, abychom také měli... Svět překypoval životem a moudrostí. Pro Lakoty neexistovala úplná samota.

Hyemeyohts Storm, Čejeni: Jak se stále učíme, měníme se a s námi i naše vnímání. Toto změněné vnímání se pak stává novým Učitelem uvnitř každého z nás. Často je naším prvním Učitelem naše srdce.

John Oheň/Kulhavý Jelen, medicinman Lakotů: Medicinman musí být z tohoto světa, musí to být někdo, kdo čte v přírodě jako čte bílý člověk v knize.   

Tanec je starý jako lidstvo samo. Indiáni tančí z radosti i ze zoufalství, tančí, když jsou sytí, tančí i k smrti unavení a hladoví... "Tanec slunce je náš nejstarší a nejposvátnější obřad, Praděd všech ostatních... Je tak starý, že jeho počátky jsou zahaleny v mlze. Spadají do dob, kdy jsme tu byli jen my, zvířata, země, tráva a obloha," říkal John Oheň/ Kulhavý Jelen, medicinman Lakotů.

Irokézové věřili ve zvláštní kategorii duchů nazývaných „Nepravé tváře“, což byly strašidelné obličeje bez těl zjevující se v lese. Někteří z těchto duchů byli tak strašidelní, že pouhý pohled na ně mohl člověka i zabít. Irokézskou „Společnost Nepravých tváří“ tvořili členové kmene, kterým se tyto přízraky zjevily během nemoci. Společnost takto nemocné indiány léčila popraškem horkého popela. Po vyléčení je přijímala za své členy. Každý člen si při rituálních tancích oblékal masku té Nepravé tváře, kterou viděl ve snu.

John Oheň, Kulhavý Jelen, medicinman Lakotů: Rozdíl mezi bělochy a námi je tenhle: vy věříte ve spásné síly utrpení, pokud to utrpení snášel někdo jiný, vzdálený a před dvěma tisíci lety. My věříme, že je na každém z nás, abychom si vzájemně pomáhali, dokonce i svou vlastní bolestí. Bolest pro nás není nic „abstraktního“, ale něco velmi skutečného. Nenakládáme to břemeno na svého Boha ani se nechceme připravit o setkání tváří v tvář s duchovní silou. Když se postíme na vrcholu kopce nebo si trháme maso při Tanci slunce, zažíváme náhlé proniknutí do podstaty, nejvíc se přibližujeme mysli Velkého Ducha. Porozumění nepřichází lacino a my nechceme, aby ho pro nás získal nějaký anděl nebo svatý a přenechal nám ho z druhé ruky.

------------------

Sundance znamená pro Siouxy (ale i pro jiné prérijní kmeny – Čejeny, Arapahy, Blackfooty a další) ten nejvýznamnější ze všech dávných obřadů, který spojovali přímo se svým bytím, se svou existencí. Jeho účelem nebylo, jak se mnozí domnívali, pouze otestovat a připravit nové válečníky. To byl pouze vedlejší produkt obřadu. Hlavním cílem a snažením bylo „osobní obětí si naklonit Velkého Ducha a oslabit zlé duchy“. Jednalo se vlastně o povinnost každého z účastníků, kterou tito prakticky dokazovali, že jsou připraveni svým osobním utrpením zajistit dobrou úrodu, dostatek potravy či úspěch v jiných pro kmen potřebných záležitostech.

Hledání vize bylo vždy přímou součástí pro vrcholné části Sundance – Propichování a odtržení se od Posvátného stromu, posvátného středu Země. Během útrpného rituálu – Propichování – přicházejí většinou další důležité vize. Rituál Hledání vize je i dnes neoddělitelnou součástí této posvátné ceremonie. Od tanečníků se očekávalo, že před čtyřdenním obřadem Sundance stráví několik dní na odlehlém místě o samotě, většinou na kopci, kde vize „musí“ přijít. Někteří nevydrží tak dlouhé strádání bez jídla a vody. Tito slabší jedinci potom nemohou obřad Tance slunce podstoupit až do jeho vrcholné části, Propichování, protože vize nepřišla, nenalezli ji.  

--------------------

Z rozhovoru s řídícím šamanem obřadu Tance slunce v roce 1993 u Pipestone:
„Je pravda, že všichni tanečníci, stejně jako ty, zůstávají po celé čtyři dny bez vody a bez jídla?“
„Ano. Mohou jenom kouřit. Kouření je odpradávna spojené se všemi indiánskými obřady. Kdokoli z účastníků může kouřit jakýkoli tabák, třeba i běžné komerční značky. Nic jim nepřikazuji, protože „duchové mi to nezakázali“.“
„Nestalo se přece jen někdy, že by se některý z tanečníků potajmu napil nebo najedl?“
„Ano. Někteří se zpronevěřili a potají se napili třeba vody. Dokonce se stalo, že jeden tanečník si od svých přátel nechal přinést hamburger.“
„Když to zjistíš, co uděláš?“
„Neříkám a neudělám vůbec nic, protože je to jen a pouze osobní problém samotných provinilců. Ti se z toho budou zodpovídat Nejvyššímu. Jejich špatné jednání na nás ostatní nemá žádný vliv.“
  
09.02.2014 00:25:03
stanislav vasina
TOPlist
stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one