Stanislav Vašina: Čtenářský deníček

Gerhard Buzzi: Léčivá tajemství amerických indiánů

005782.jpg
Učení svatého muže

Pragma, 2004, překlad Ivana Krausová
„Jsi jádro, obklopené vesmírnou energií. Jen se musíš starat o to, aby ti to jádro nezačalo hnít. Když piješ alkohol nebo bereš drogy, uvádíš do chodu proces hnití.
Tvé tělo se stane náchylným k nemocem. Modlení posiluje imunitní systém a obranné síly. Obal, který tě obklopuje, je pak pevný. Stres, viry, choroboplodné zárodky a zlí duchové jsou odraženi tímto ochranným štítem. Nemohou ti uškodit. Ale čím je prohnilejší jádro, tím tenčí je obal, který ho obklopuje. Člověk se stane  náchylným k rakovině, žaludečním vředům a jiným nemocím. Vděk a pokora jsou klíčem k tajemství dlouhého a zdravého života. Peníze a moc nejsou důležité. Jsou znamením slabosti a vkrádající se záhuby. Dbej o vitalitu svého těla i ducha a dožiješ se sta let. Jako šťastný člověk se vydáš na cestu do Země mnoha stanů.“
„Kdys naposledy poděkoval svému srdci za to, že pro tebe každý den bije a udržuje tě při životě? Musíš projevovat vděk a úctu i svému tělu. V životě není nic samozřejmé. Ani to, že naše srdce hodinu za hodinou bije, je v chodu jako motor, jemuž nikdy nedojde palivo. Nebo jako Slunce, které každý den vychází a zásobuje Zemi světlem a teplem. Srdce je sluncem tvého těla. Když přestane bít, umíráme. Jak bys měl znovu objevovat zázrak přírody, tak bys měl každý den znovu odhalit cit svého srdce. Posaď se a soustřeď pozornost na tlukot svého srdce, jak pumpuje krev do celého těla. Snaž se naladit na jeho vibrace, povídej si s ním.“
„Vy běloši víc milujete své auto než své tělo. Oprašujete tu plechovou káru a běda, jestli objevíte nějaký škrábanec v laku. Pumpujete vzduch do pneumatik, měníte olej po pár mílích, a dokonce těm smraďochům dáváte mazlivé přezdívky. Ale na své tělo nemyslíte. Tloustnete, ztrácíte pohyblivost a tak srdci přiděláváte ještě víc práce. Kdys naposled poděkoval svému oku, že ti umožňuje vidění? Nebo pomysli na své ledviny, vymývající jedy z tvého těla. Kdyby přestaly pracovat, zežloutneš a brzy zemřeš. Představ si, že se každý den lopotíš, ale nikdo ti za to nepoděkuje. Napřed onemocní tvá duše, pak tělo. A platí to i pro tvé orgány. Onemocní, když se o ně nebudeš starat a nebudeš je občas chválit. To je přece jasné, ne?"

--------------

Děd se může za pár vteřin přenést na jinou úroveň vědomí, kde komunikuje se zvířaty a rostlinami. Jednou letělo nad vrcholky stromů káně, zcela klidně nad nimi kroužilo. Děd najednou začal vydávat zvláštní zvuky, podobaly se pískání. Roztáhl paže a mával jimi nahoru a dolů, jako kdyby to byla křídla. Pískání přešlo ve zpěv vysokým hlasem. Káně najednou začalo hekticky mávat křídly. Jako by ho najednou přestala poslouchat. Přibližovalo se k nám, až přistálo na převráceném stromě. Zcela klidně, ale upřeně pozorovalo Děda, který ještě stále zpíval a mával pažemi. Pak Děd přistoupil k dravci a nastrčil mu svou hlavu, jako kdyby chtěl říci: „Klidně mi uklovni kus nosu.“ Pták zakřičel, bojácně ucouvl a odletěl na blízký strom. Potom začal hrozně nadávat. Děd tančil pod větví se sedícím ptákem, zpíval a smál se. Pak začalo tančit i káně. Točilo se dokola, mávalo křídly, křičelo a poskakovalo. Působilo dojmem, jako by bylo úplně opilé. Děd se najednou zastavil, poklonil se káněti a pomodlil se. Pták rozprostřel svá křídla a uletěl. Starý indián se rozesmál a tloukl se do stehen. „Řekl jsem mu, že je kachna, a on tomu uvěřil.“ 

----------

Smích vyrovnává vážnost. Všichni indiáni mají své klauny. Lakotové jim říkají heyokas. Jsou to šprýmaři, kteří všechno dělají naopak. V létě nosí tlusté bizoní kožichy, v zimě pouze bederní roušku a spí na holé zemi. Když kolem stanů zuří sněhová bouře, je jim tak horko, že si lehnou nazí do sněhu, aby se ochladili. Heyokas jsou přítomní všem posvátným obřadům, aby rozesmívali účastníky a diváky. Když řeknou, že se za tebe nikdy nebudou modlit, znamená to: „Vždycky se za tebe budu modlit.“ Také jezdívají opačně na koni. Tito svatí muži však oplývají velkou silou a například vytahují holýma rukama kousky masa z vařící vody, aniž by se spálili. Dokážou najít ztracené předměty a vyléčit oční zákal. 

-------------------- 

Děd říká, že se bylinné čaje vždycky musí pít po doušcích a nikdy půl šálku najednou, i když je čaj studený. „Účinné látky z bylin si hledají nejkratší cestu do krve. Menší přísun energie je mnohem účinnější než vysoké dávky.“

-------------------

Tabák je pro indiány svátost, považují ho za posvátnou rostlinu. Svatému muži se vždycky má přinést tabák. Jeho kouř nese modlitby do Nebe, představuje spojení mezi člověkem a vesmírem. Bílí znehodnotili kouření na pouhý zvyk, dokonce na zlozvyk. Děd k tomu říká: „Tabák zabíjí bílé, protože si ho přestali vážit. Pohrdají jeho léčivými silami a on se jim za to mstí. Kašel kuřáků a rakovina plic jsou opakem léčení.“
Obřad podávání dýmky v kruhu se provádí před každým léčením. Děd také léči pomocí dýmky a přitom hraje významnou roli číslo sedm. „Dýmkou mohu vyléčit každou nemoc, i rakovinu. Dva lidi jsem vyléčil, jednu ženu s rakovinou dělohy a jednoho muže s rakovinou varlat. Čtyři čtvrtiny kruhu obepínají svět, ale sedm je číslo léčivých sil. Když léčím dýmkou, musím opakovat každou modlitbu sedmkrát, každé očištění se opakuje sedmkrát. Musí se jít do parní lázně, kde se rozžhaví sedmkrát sedm kamenů. Zde se dýmka kouří sedmkrát. Přitom se kouř fouká do čtyř stran - do čtyř světových, nahoru, dolů a nakonec na vlastní tělo. Nemocný musí říct ráno, když vstane, sedmkrát modlitbu, pak vypít sedm doušků vlažné vody. Za sedm týdnů jde nemocný sedmkrát na vrchol, aby se modlil a postil sedm hodin. Přitom musí sedmkrát zavolat svou nemoc, to je velmi důležité. Nemoc se nesmí ničit v myšlenkách, jinak zničí tebe.“

Východ je sídlem Slunce a Venuše, které jsou pramenem moudrosti a pochopení. Kámen této světové strany je žlutý. Lakotové považují tuto barvu i za barvu lásky. Tu symbolizuje los, východ je domovem losích lidí. Jejich poslem je orel skalní.
Jih je pramenem vědění a moci. Otázky a modlitby týkající se života a osudu se posílají na jih. Posvátný kámen je bílý. Jih je domovem zvířecích lidí, jejich poslem je bílý jestřáb.
Západ se spojuje s očistnou vodou. Je domovem hromových bytostí. Kámen západu je černý. Západ je domovem koňských lidí, kteří mají sílu koně. Jejich poslem je černý orel.
Sever je pramenem vědění o zdraví a léčení lidí. Medicinmani se při léčení modlí k duchům severu. Kámen této světové strany je rudý. Zde bydlí lidé bizoních duchů. Poslem je bělohlavý orel. Také tu bydlí Whope, Kráska, která Lakotům přinesla posvátnou dýmku.
Lakotové mají ještě pátou a šestou světovou stranu - nahoře a dole - Nebe a Země.

Děd a ostatní medicinmani nekouří čistý tabák, nýbrž směs nazývanou kinnickinnick, což znamená „smícháno rukou“. Do této směsi Děd přidává kousky kůry z vrby, dřišťálu, myrhy, olše rudé a růžového keře. Dále se přidávají jemně nasekané listy a větvičky.
26.11.2015 21:17:07
stanislav vasina
TOPlist
stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one